Over de stichting

De Stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem, is opgericht in 1980. De oprichters hadden voor ogen om activiteiten voor jongeren te ontplooien, zodat de onderlinge contacten verbeterd werden. Dit doel diende bereikt te worden door diverse activiteiten zoals het beheren en exploiteren van een accommodatie, houden van voorlichtingsavonden, diverse soorten spel(mid)dagen en het organiseren van een jaarlijks te houden kindervakantieweek. Dit alles diende zoveel mogelijk met behulp van vrijwilligers bereikt te worden.

De kindervakantieweek wordt sinds de oprichting van de stichting georganiseerd en is daarmee de oudste nog bestaande activiteit van de stichting. Dit geeft al aan dat de kindervakantieweek erg populair is. Dit blijkt ook uit het feit dat er sinds een aantal jaren meer aanmeldingen zijn dan het maximaal aantal kinderen dat deel kan nemen.

Bijna 40 jaar Jeugdsoos in Zelhem

Op 6 Juni 2020 bestaat de Jeugdsoos uit Zelhem exact 40 jaar. De Stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem, zoals de Jeugdsoos voluit heet, is bijna 40 jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste jongeren. Zij begonnen met het organiseren van een kindervakantieweek.

In de zomer van 2019 heeft de 40e editie van de kindervakantieweek in Zelhem plaatsgevonden.

Meer dan 25 jaar Jeugdsoos in Zelhem

Op 6 Juni 2005 bestond de Jeugdsoos uit Zelhem exact 25 jaar. De Stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem, zoals de Jeugdsoos voluit heet, is ruim 25 jaar geleden opgericht door een groep enthousiaste jongeren. Zij begonnen met het organiseren van een kindervakantieweek.

De Jeugdsoos heeft haar jubileum natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan!

Zo werden er tal van activiteiten georganiseerd voor de jeugd, maar ook een reunie voor oud bestuursleden en vrijwilligers!

Mega-feestavond in Try Out (17 juni 2005)

De FOPER opende haar deuren begin jaren tachtig vlakbij het oude Dennelust. Dennelust bestaat niet meer, maar 'de huidige Foper', jongerencafé Try Out, gevestigd in de kelder van De Brink heeft natuurlijk de laatste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Try Out doet dan ook keihard mee met de jubileumfestiviteiten en heeft op vrijdagavond 17 juni 2005 een Mega-feestavond georganiseerd.

Kindervakantieweek (1 t/m 5 augustus 2005)

Vanwege het 25 jarig bestaan had de kindervakantieweek in 2005 een extra feestelijk tintje. De kindervakantieweek is nog altijd enorm populair onder de basisschooljeugd van, tegenwoordig, Bronckhorst, maar ook onder de altijd enthousiaste vrijwilligers. Ook in 2005 werden er weer spannende avonturen beleefd en natuurlijk de meest fantastische hutten gebouwd. Professor Foper D. Try Out heeft flink zijn best moeten doen om de week in goede 'tijdsbanen' te leiden.

Kinder Kerst Dagen (27 t/m 29 december 2005)

Om het jaar waarin de Jeugdsoos 25 jaar bestand goed af te sluiten, werd er afgesloten met de Kinder Kerst Dagen, de kindervakantieweek in het klein. 3 dagen met een boordevol programma, toneel, leuke spellen, en een mega spectulaire afsluiting van Jeugdsoos Zelhem 25 jaar!

Smoks Hanne tocht (3 mei 2006)

Vanuit de VVV en Stichting Plaggen Hendrik werkte de Jeugdsoos mee aan de Smoks Hanne tocht die voor de bovenbouw van de bassisschooljeugd bedoeld is. Steppen, De Langenberg en SmoksHannes kwade zus Grisella, zijn de kernwoorden van deze blijvend bestaande route (via de VVV).

Kindermiddag (21 mei 2006)

Voor de onderbouw van de basisschool stond in het voorjaar 2006 een echte kindermiddag op het programma, clowns, suikerspinnen en een echte uitsmijter mochten niet ontbreken!

Reunie voor alle vrijwilligers (27 januari 2007)

Als laatste festiviteit organiseerde Stichting Jeugd- en Jongerensociëteit Zelhem op zaterdag 27 januari 2007 een reunie voor zowel de huidige vrijwilligers als voor alle oud vrijwilligers.